Regulamin

 • Uczestnik, klient, opiekun i właściciel to używane wymiennie określenia, prawnego właściciela psa, który zapisany jest na zajęcia grupowe, do szkoły Akademia Dogoland.
 • Pies jest spuszczany ze smyczy na odpowiedzialność uczestnika szkolenia, wyłącznie na terenie oraz w czasie wyznaczonym przez Instruktora i za jego pozwoleniem.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu.
 • Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki. Smakołyk to smaczne, atrakcyjne dla psa jedzenie.
 • Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.
  Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
 • Niewykorzystane spotkania szkoleniowe Klient ma prawo zrealizować w terminie do 4 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbył pierwszą lekcję – po upływie tego czasu spotkania szkoleniowe przepadają, bez zwrotu pieniędzy
 • W przypadku, gdy suczka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, właściciel zobowiązany jest do poinformowania o tej informacji prowadzącego, który zdecyduje, czy suczka powinna mieć przerwę w szkoleniu
 • Opiekun psa oraz osoby towarzyszące, zobowiązane są do ubioru wygodnego, sportowego: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie. Podczas zajęć w porze zimowej obowiązuje obuwie z antypoślizgową podeszwą, np. buty typu trekking.
 • Za pozostawione rzeczy odpowiada Właściciel psa.
 • Niejednokrotnie w czasie zajęć robione są zdjęcia ćwiczących psów lub kręcone są krótkie filmiki, które są publikowane na stronie Akademii Dogoland lub profilu na Facebook’u lub Instagramie- przychodząc na nasze szkolenia Właściciel, wraz z jego osobami towarzyszącymi, wyrażają na to zgodę.
 • Akademia Dogoland nie zwraca pieniędzy za spotkania( szkolenia) z wykupionych Kursów szkoleniowych, których Klient nie wykorzystał.
 • Istnieje możliwość odrobienia opuszczenia zajęć tylko pod warunkiem wolnego miejsca na danej grupie. Osoby chcące odrabiać zajęcia muszą się zapowiedzieć minimum 4 dni przed mailowo lub smsowo i otrzymać zgodę na odrobienie tych zajęć.
 • Uczestnicy szkolenia, proszeni są o zapowiadanie swoich nieobecności drogą smsową, minimum 4 dni przed, tak by osoby odrabiające mogły skorzystać z wolnego miejsca, w innym wypadku zajęcia przepadają
 • Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 • Akademia Doogland i jej pracownicy, nie odpowiadają za straty materialne, uszczerbek na zdrowiu uczestników szkolenia psów zapisanych na szkolenie oraz ich osób towarzyszących.
 • Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym drogą mailową, w kolejnym miesiącu.
 • Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym, krótkim spacerze z psem.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:
  – wszelkich urazów – psa, jak i swoich;
  – wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
  – wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
 • Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Akademii Dogoland jest udostępniany wyłącznie za zgodą Trenera.
 • Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreślenia z listy kursantów bez zwrotu kosztów.
 • Jeśli z powodów niezależnych od Akademii Dogoland, szkolenie nie będzie mogło być zrealizowane(rozporządzenia dotyczące COVID-19), szkolenie będzie przełożone i zrealizowane, zgodnie z rozporządzeniami. Akademia Dogoland nie będzie zwracał pieniędzy za szkolenie.
 • Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i do dostarczenia książeczki szczepień Instruktorowi do wglądu, jeśli będzie o to poproszony.